KEMALİZM VE KADROLAŞMA – Ahmet AYÇİÇEK

 Kişi, vizyonunun büyüklüğü oranında büyüktür. Vizyonu kısa vadeye dönük olan ve günlük başarılar ile avunan şahıslar belli bir zaman dilimiyle sınırlı kalırlar. Bu kısa zaman dilimi içerisinde de bulundukları konumun ötesini hayal edemediklerinden bir adım ileriye geçemezler. Kısa süre içerisinde silinerek kaybolurlar. Tarihsel süreçte, milyonların kaderine yön veren değişim hareketinin öncüleri daima büyük hayaller kurarak geleceği tasarlayanlar olmuştur.

Siyasi hareketlerin nihâi hedefi, düşünceleri ekseninde oluşan programları uygulamaya geçirmektir. Bunun yolu da güçlenmek ve iktidar olmaktan geçer. Programı uygulamaya koyacak bir güce ulaşmak da vizyon sahibi kadrolarla mümkündür. Bugün bir çok ideolojik kesimde olduğu gibi Kemalistlerin temel sorunsallarından biri kendini yetiştirdiği alanda öncülük yapacak vizyon sahibi kadro üretmekteki eksikliğidir.

Bu eksikliğin ortaya çıkış sebeplerinden biri 1990’lı yılların başlarından itibaren Kemalist aydınların hâin tuzaklarla katledilmeleri sonucu doğan fikirsel boşluk ve bu boşluk yıllarında yaratılan suni aydınların yanlış yönlendirmeleridir. Diğer sebep ise Kemalistlerin parti ve yayınlarının dönüştürülerek Kemalist ideolojiden uzaklaşması ve dış destekli kumpaslarla asker ve bürokraside Kemalistlerin tasfiyesidir. Bu boşluk ortamında Kemalist kadroların yetiştiği ocak işlevi gören ADT/K ve ADD’nin alanında öncülük yapabilecek vizyon sahibi kadrolar yetiştirmeye dönük herhangi bir program yarat(a)maması, sistemsizlik ve programsızlık içerisinde yalpalaması boşluğu devam ettirmiştir. Aynı zamanda Kemalistlerin var olan potansiyellerini bir türlü uygulamaya geçiremeyerek diğer düşünce akımlarında olduğu gibi enstitü ve kültür merkezleri kuramamaları, sosyal bilimler alanında yetişmiş pek çok akademisyen olmasına rağmen ideolojik çalışmaların istenilen düzeyde çıkmaması bu sorunu yaratan diğer bir etkendir.

Son çeyrek asırlık süreçte ciddi bir güç kaybı yaşayan Kemalistlerin önümüzdeki çeyrek asırda toparlanmaları bir noktada mevcut potansiyeli harekete geçirebilmelerine ve sistemli bir yapı yaratarak alttan vizyon sahibi kadrolar yetiştirmelerine bağlıdır. Bu başarılırsa Kemalistler nitelik ve nicelik olarak güçlenmekle beraber STK’larda, meslek örgütlerinde ve platformlarda söz sahibi olmaya başlayacak ve nihayetinde bu süreç Kemalistlerin yıllar sonra siyasette yeniden denge unsuru olmalarıyla devam edecektir.

Vizyon sahibi Kemalist kadroların yetişmesi en mühim sorundur ve bu sorun çözülmedikçe iktidar hayaldir. İktidar yürüyüşünün başlaması için kadro yetiştirmek zaruridir. Ama nasıl kadro? İdeolojisini ana hatlarıyla bilen ve etrafındaki insanlara aktarabilen, öğrencilik dönemlerinde ilgi ve yetenekleri doğrultusunda sorumluluklar alarak tecrübe kazanan, öğrenim gördüğü meslekte kendisini geliştirerek aynı meslekten insanları etrafında birleştiren ve alanıyla ilgili sorunlara, sorunların çözümüne dair program üreten ve en mühimi sağlam bir ahlâk ve kültür yapısına sahip olan kadrolar.

Bugün Kemalistler için şartlar uygundur. Toprak tavda, hava uygundur. İş, tohumu toprağa serpeceklerdedir. Bunu yapacak olanlar ise her türlü olumsuzluğa rağmen mücadelesini sürdürmüş bir avuç vizyon sahibi kadrodur. Bu kadrolar birleşerek kendilerinden sonrakilere öncülük etmelidirler.

Ahmet AYÇİÇEK

Similar Posts:

 21,502 Görüntülenme

Leave a Reply

Your email address will not be published.