GenelYazılar

“Savunma” Bildirisi

64 İlin baro başkanının, savunmayı ayakta tutmak adına “Savunma Yürüyor” adıyla başlattığı yürüyüşün Ankara il sınırında hukuksuz bir şekilde engellenmesine dair haberleri üzüntüyle takip ettik.

Barolar, mesleki dayanışma ve gelişmeyi, hukukun uygulanmasını sağlamayı amaçlayan meslek kuruluşlarımızdır. Çok eskiye gitmeye gerek yok, yakın tarihimize baktığımızda yargı teşkilatını bile ağ gibi saran vatan düşmanlarının hukuksuzluklarına karşı avukatların karşı duruşu hafızalarımıza kazınmıştır. Barolarımız, savunma hakkını siyasetin buyruğuna sokmamak, vatandaşın hak arama özgürlüğüne müdahale edilmemesi için mücadelesine devam etmektedir.

Barolarımızın hiçbir zaman emir komuta zincirine girmeyecek olmaları nedeniyle, güç yitiminin getirdiği öfkeyle engellenmeye çalışıldı.

Avukatlık Kanunu’nda yapılması planlanan değişikliklerden biri olan, aynı konuda ve aynı yerde birden çok meslek kuruluşu kurulmak istenmesi; çoklu baro, anayasaya açıkça ve kesin olarak aykırıdır. Çoklu baro sistemi ile savunma bölünecek, barolar siyasi görüş, mezhep, etnik kimliklere göre ayrışacaktır. Bu durum, halkın yargıya olan güveninin azaldığı, tarafsızlığından şüphe edildiği bir dönemde, adalet sistemindeki sorunları çözmek bir yana çok daha büyük ve geri dönüşü olmayan sorunlara yol açacaktır. Daha büyük yargı sorunlarına geve olan bu süreçte, sürecin bizzat içinde yer alması gereken baroların, sürece dahil edilmek istenmemesi ve çoklu baro sisteminin yargı bağımsızlığını tehlikeye düşürebileceğinden duyulan endişeler artmıştır. Bu durum üzerine barolar, anayasada “Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı” başlığıyla 34. maddesinde, demokratik haklarını ilgili kanun maddesi çerçevesinde belirtildiği üzere kullanarak yürüyüşlerini bulundukları illerden başlatmışlardır.

Anayasamızdan doğan “Barışçıl gösteri hakkına” bile tahamülsüzlük, aslında idari erkin çaresizliğini de gözler önüne sermiştir. Bir günü aşkın bir süre fiziksel ve psikolojik şiddet gören avukatlarımız kararlılıklarından taviz vermemiş, verenlere de sırtını dönerek haklı tepkilerini göstermişlerdir.

Kemalist Yön Hareketi olarak, Atamızın huzurunda dimdik ayakta duran avukatlarımızın yanındayız.

Yargı erkinin kutsal savunma ayağının güvencesi olan barolar, bağımsızdır. Kararlılığıyla ve onuruyla bağımsız kalacaktır.

Kemalist Yön Hareketi Hukuk Birimi

Similar Posts:

 17,228 Görüntülenme

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir