MANİFESTOMUZ

Emperyalizme karşı verilen İstiklal Harbi’nden doğan ve gerçekleştirdiği devrimlerle mazlum milletlere örnek teşkil eden Kemalizm’e ve kazanımlarına karşı sinsi saldırılar başlatılmıştır. Emperyalizmin işbirlikçilerinin ve kuklalarının kullanıldığı bu karşı devrim saldırılarında; Kemalist aydınlar hain saldırılarla şehit edilmiş, Ergenekon ve Balyoz kumpaslarıyla Kemalist subayların tasfiyesi başlamış, Kemalist mücadeleyi yürütmesi beklenen partiler işgal edilerek dönüştürülmüş, güçler ayrılığına ve yargı bağımsızlığına dayalı demokrasimiz sulandırılarak salt sandığa indirgenmiş, devletimizin kurucu değerleri yıpratılmıştır.

Kemalist ideoloji, Kemalizm’in asla temsilcisi kabul edilemeyecek bazı sözde aydınlar, örgütler ve siyasiler tarafından içi boşaltılmaya ve de sloganik söylemlere indirgenilmeye çalışılmaktadır. Küreselleşme yanlısı neoliberal, 2. Cumhuriyetçi akımlar desteklenerek Türkiye, emperyalizmin ağına itilmektedir. Propaganda ve algı operasyonlarıyla Kemalizm’in içi boşaltılarak karalama kampanyaları sürdürülürken; etnik ve mezhepsel ayrımlara dayanan bölücülük faaliyetleri “ilericilik” sosuyla süslenerek körüklenmiş, insanlığın asıl düşmanı olanlar “hümanist” sözde nidalar atarak yandaş medyanın da desteği ile kitleler üzerinde algı operasyonları yürütmekte ve emperyalizmin böl ve yut politikalarına zemin hazırlanmaktadır.

Ülkemize ve ülkemizin kuruluş değerlerine böylesine geniş cepheli saldırıların yaşandığı bir dönemde vatansever, Kemalist kuvvetler bölünmüş, parçalı ve pasif bir uyku halindedir. Tüm vatanseverlerin uykulardan uyanarak emperyalizme karşı Kemalist ideoloji etrafında birleşerek ortak mücadele vermelerinin vakti gelmiştir. Bölünme değil; vatan saflarında birleşme vaktidir.

Cumhuriyetin ve Devrimlerin yılmaz bekçisi Türk Gençliği olarak içinde bulunduğumuz vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeden mücadeleye atılarak, bu ahval ve şerait içinde dahi aydınlanma meşalesini yakarak büyük yürüyüşü başlatıyoruz.

Türk Gençliği olarak vatan aşkıyla çarpan yürekleri tüm Kemalistleri; “Yönümüz Kemalizm” şiarıyla başlattığımız bu yürüyüşte Hareketin şanlı bir neferi olarak saflarımıza katılmaya çağırıyoruz.