Genel

İstanbul Sözleşmesi Yaşatır I Kemalist Yön Hareketi Hukuk Birimi

Sözün bittiği yerdeyiz cümlesini çok kullanırız ama gerçekten bu kadar içten ve gerçekçi kullanmamıştık. Hukuk devleti olmayan bir sistemde, hukuka uygun kararların verilmediği bir düzende, hukuku da tartışamaz; verilen kararların hukuki boyutu hakkında da yorum yapamaz hale geldik. Bu sabah Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, imzalanan İstanbul Sözleşmesi’ne uygun olarak yürürlüğe 2014 yılında konulan 6284 sayılı Kanun’dan Türkiye’nin tek taraflı olarak çekildiği haberini aldık. İstanbul Sözleşmesi’nin toplum ve özellikle kadınlar özelinde ne kadar değerli ve önemli olduğunu hepimiz farkındayız. Bizler sözleşme uygulansın dediğimiz zamanlarda, sözleşmenin uygulanması için çaba sarf ettiğimiz zamanlarda, en azından caydırıcılığı olan, kadına karşı şiddeti önlemeyi teminat altına alabilecek bir sözleşmeden bir kararnameyle dönüldüğü haberiyle uyandık. Bizlere hukukta öğretilen, olması gereken durum, Anayasa’nın bile üstünde olan bir uluslararası sözleşmeye uygun olarak meclis eliyle hazırlanmış kanunun, meclis eliyle yürürlükten kalkması gereğidir. Ancak; mevcut sistemde ne yazık ki Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle idare edilen bir ülke olduğumuz için, Cumhurbaşkanlığı eliyle verilen birçok kararın hukuki düzlemde yerinin olmadığını tartışmak bile hukukçuları, işin içinden çıkılmaz bir girdaba itmiştir. Ülkemizde çok seçkin Anayasa Hukuku profesörleri bile devlet eliyle yapılan uygulamaların, verilen kararın hukuki boyutunu artık açıklayamamaktadır. Açıklamaya çalışsalar da bir sonuç elde edilememektedir. Her gün yeni gelen bir hukuksuz uygulamaya karşın, hukuk devleti anlamında uçuruma doğru hızlı adımlarla sürüklendiğimiz şu günlerde hukukçular olarak her zaman bu hukuksuz düzene karşı çıkıp mücadele etmekten geri adım atmayacağız.

Kemalist Yön Hareketi Hukuk Birimi

Similar Posts:

 4,037 Görüntülenme

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir