Arda Çelik

Arda Çelik

Yaşamını Ankara'da sürdüren bir Bilecikli. "herkesin öyküsü olduğuna inanmak" ve "durumun tercümanı olmak" yazın ilkeleridir. Yazının insanı dönüştürmesi gerektiğini düşünüyor. Düşünce ve duyumsama süreçlerinin nasıl gerçekleştiğini önemsiyor, çıktılarının kimlerce kullanıldığına dikkat ediyor. Hayatın ideoloji ile yadsınamaz birlikteliğini eşeliyor. Yaşamın akışkanlığında, düzenin baskısında; noktalarıyla, doğrularıyla ve değerleriyle direniyor. Kendine, çevresine ve topluma dair süreğen sorgulama içinde.  Mülkiye'de Kamu öğrenimi sürüyor. Yazıları çeşitli yayın organlarında yayınlandı. Kemalist bir Türk genci. 

 

ONUR, BİLİM, EKMEK!

Loading